Onderwijsondersteuning

Ondersteuning voor scholen en instanties


Met de komst van de Wet passend onderwijs, wordt van scholen verwacht dat zij onderwijs bieden dat past bij de kwaliteiten en mogelijkheden van kinderen. Deze zogeheten ‘zorgplicht‘ valt onder de basisondersteuning. Vaak blijkt het lastig om de juiste onderwijsaanpassingen te vinden voor (hoog) begaafde kinderen, vooral omdat zij veelal gedrag laten zien dat niet altijd geïnterpreteerd wordt als gevolg van een hoog ontwikkelingspotentieel. Gevolg hiervan kan zijn dat er gedragsproblemen ontstaan.

Passend+ biedt maatwerk in de vorm van:

Begeleiden van (hoog)begaafde leerlingen
Coaching van leerkrachten
Verzorgen van teamtraining
Schrijven van beleidsplannen

Passend+ gaat uit van de kracht van elke school en de behoefte van iedere leerkracht om het beste uit zijn leerlingen te halen. Resultaat: een school met Passend Onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen!


“Passend+ maakt graag een plan op maat voor uw organisatie”


Benieuwd naar wat Passend+ voor uw school of organisatie kan betekenen?